عکس یک آخوند بچه باز !
اگر شما جای پدر و مادر این کودکان بودید چگونه ترتیب این آخوند بی ناموس را میدادید تا برای دیگر ملایان درس عبرت شود ؟

0 نظرات: