عکس - مقام معظم رهبری در حال رویت هلال ماه !
به این ترتیب فردا اول ماه رمضان است چون حضرت آقا هلال ماه را رویت فرمودند .


0 نظرات: