کاریکاتور - مجازات سکسی برای سید علی خامنه ای !
آدمو توی چرخ گوشت بندازن بهتر از اینکه اینجوری کشته شه !


0 نظرات: