چرا درجمهوری اسلامی به واجبی میگویند داروی نظافت ؟!


همه میدانند که واجبی ، پورد یا خمیری ست که برای از بین بردن موهای بدن از آن استفاده میشود و عده از مردم هم که از اسم واجبی خوششان نمیآید به آن موبر یا موریز میگویند و در واقع واجبی پودر اصلاح است نه داروی نظافت ، پس چرا جمهوری اسلامی به آن میگوید داروی نظافت ؟

جواب این است که اکثر مسئولان و طرفداران جمهوری اسلامی افرادی پشمالو هستند و در هنگام استحمام باید اول یکبار خودشان را با لیف و واجبی بشورند تا کمی از پشم های درهم تنیده شان کم شود سپس یکبار دیگر با لیف و تاید خودشان را بشورند تا آن چرک مرده ها هم فتیله شود و بریزد پائین و در مرحله سوم تازه عملیات معمولی استحمام که همان لیف و صابون است آغاز میشود . برای همین است که جمهوری اسلامی پودر واجبی را هم جزو مواد نظافتی ( مثل صابون و شامپو ) بحساب می آورد !0 نظرات: