سردار روز بهانی : با کسانیکه در اماکن عمومی بچسند یا بگوزند بشدت برخورد خواهیم کرد .


سردار روز بهانی (گوز بهانی) – رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا – گفت که اخیرا در صفحات فیس بوک دیده شده که عده ای ضد انقلاب طرح گوزیدن و چسیدن در امکان عمومی را برای باطل کردن روزه امت حزب الله مطرح کرده اند که در این راستا هم نیروی انتظامی بدقت در حال رصد سایبری این گونه از طرح های فتنه گران است و من بعنوان رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا به این ضد انقلاب ها هشدار میدهم که نیروی انتظامی به دوربین های شناسائی افراد گوزو و چسو مجهز شده است و منبعد با هر کسی که بخواهد برای ابطال روزه امت خداجو در اماکن عمومی مثل اتوبوس ، مترو ، تاکسی ، مسجد و ... بگوزد و بچسد بشدت برخورد خواهد کرد و افراد خاطی را هم بعد از دستگیری سریعا تحویل مراجع قضائی خواهد داد تا به جرم ضد امنیتی شان باجدیت رسیدگی شود . این ضد انقلابها بدانند که دوران فتنه گری تمام شده است و خیال نکنند که نظام و رهبری به چس و گوز آنها بند است و اگر آنها بگوزند و بچسند میتوانند به نظام و مقام معظم رهبری آسیبی برسانند، بلکه این توهماتی ست که توسط استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار به این فتنه گران القاء شده است . اینها بدانند با این کارها راه بجایی نخواهند برد چراکه ما پاسدارها و بسیجی ها همانند دیواری در مقابل طوفان گوز و چس آنها خواهیم ایستاد تا نظام و رهبری از این تندبادها در امان باقی بمانند .

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد .... گوزوهای دنیا نتواند که جوابم دهد .0 نظرات: