کاریکاتور - عقب و جلوی مراجع معظم تقلید چگونه است ؟
عکس کون گهی آخوندها ... عکس مال و اموال مراجع تقلید ... عکس دزدی های آخوندها ... عکس کون گوهی ملاها ...

0 نظرات: