آیا اگر با پای راست برویم توی مستراح، ریدنمون باطل میشه ؟!


این یک سوال بسیار مهمیه که چند وقتی هست فکر من رو بخودش مشغول کرده، چرا که من اصلا دوست ندارم بخاطر باطل شدن ریدن و شاشیدنم، در آن دنیا به جهنم بروم برای همین از علما و فضلای اسلام درخواست دارم تا در مورد این مسئله مهم فقهی کتب و رساله ها بنویسند تا از انحراف امت حزب الله جلوگیری شود .

توالت ، اسلام ، مستراح ، آبریزگاه ، زورخانه ، بیت رهبری ، علمای اسلامی ، ریدن ، گوزیدن ، شاش

توالت ، اسلام ، مستراح ، آبریزگاه ، زورخانه ، بیت رهبری ، علمای اسلامی ، ریدن ، گوزیدن ، شاش

0 نظرات: