میگن حسین شریعتمداری هم تابعیت دوگانه داره !هم تابعیت جمهوری اسلامی داره و هم تابعیت جهنم !0 نظرات: