عکس - ساندیس با نی مخصوص ، ویژه یوم الله 9 دی !


 ساندیس ، کیر ، آب میوه ، بسیج ، تظاهرات ، ساندیس خور ، مزدور ، جمهوری اسلامی ، پنیس ، داشاخ

ای امت حزب الله همیشه در صحنه ، بخورید و بیاشامید که مال مفته اندکی هم کلفته !
0 نظرات: