عکس - کس کش تر از این نام ندیدم به جهان ... سید علی حسینی خامنه ای !


علی خامنه ای ، جنده ، کس کش ،

دیگه خانوم رئیسای بیت رهبری هم فهمیدن که از سید علی حسینی خامنه ای، کس کش تر توی دنیا نیست ، به این میگن بصیرت ولایت مداری !

0 نظرات: